PIDE TU CITA
LLÁMANOS

Pide tu cita

Estamos aquí para ayudarte. Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

  ×
  LLÁMANOS
  PIDE TU CITA
  Inicio » Fondos públicos

  HOSPITAL RIBERA POVISA

  Fondos públicos

  Algunos de los proyectos realizados por Hospital POVISA cuentan con el respaldo de instituciones y organismos públicos. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

  Sistema de informatización para las urgencias hospitalarias: Este proyecto obtuvo una subvención de 28.941 euros por la Resolución del 22 de noviembre de 2011 (DOG Núm. 237 del 14 de diciembre de 2011) con arreglo a la Resolución del 7 de abril de 2011, de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a los proyectos de cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia para los años 2011 y 2012, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 20072013 (DOG Núm. 77 del 19 de abril de 2011). El crédito presupuestario destinado a estas ayudas por el departamento citado fue de 2.900.000 euros.

  En 2010, entre las iniciativas emprendidas por nuestra empresa que obtuvieron financiación procedente de fondos públicos se encuentra el desarrollo de un Sistema de prescripción electrónica asistida de medicación a pacientes. Este proyecto contó con el apoyo de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica de la Xunta de Galicia, del Plan Avanza promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comisión Europea.

  El proyecto obtuvo una ayuda de 78.623 euros concedida mediante resolución del 9 de septiembre de 2010 (publicada en el DOG nº 194, del jueves 7 de octubre de 2010), con arreglo a la Resolución del 15 de abril de 2010, de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los proyectos de cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital, en el ámbito del Plan Avanza en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2010, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), (DOG nº 80, del jueves 29 de abril de 2010). El crédito presupuestario destinado a estas ayudas por el departamento citado ascendió a 5.375.748 euros.

  Plataforma de gestión de circulación de pacientes de consultas externas: Este proyecto obtuvo una subvención de 42.000 euros con arreglo a la Orden del 31 de diciembre de 2008 de subvenciones a las inversiones de las empresas en materia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009 (procedimiento administrativo IN520A).

  Para obtener más información sobre este proyectos puede consultar sus correspondientes memorias explicativas que, bajo licencia tipo Creative Commons, se adjuntan en el presente apartado de nuestra web.

  Para obter máis información sobre este proxecto pódese consultar a súa memoria explicativa que, baixo licencia tipo Creative Commons, achégase no presente apartado da nosa web.

  PEA2010

  FIURX2011

  O proxecto AGHAVES “Interrelación Alimentación-Saúde para unha vellez saudable mediante nutrición funcional en base a materias primas da horta galega”, ten como obxectivo principal a obtención de produtos innovadores e saudables enfocados a cubrir as necesidades da poboación maior. En particular, desenvolveranse cremas vexetais de alto valor organoléptico e nutricional a partir de materias primas autóctonas suplementadas con diferentes ingredientes funcionais, que lle aportarán os micronutrientes necesarios para cubrir as carencias deste sector da poboación. Para desenvolver a estratexia proposta plantéxase unha actuación conxunta en todas as fases da cadea produtiva que implicará unha remodelación do proceso de produción de cremas vexetais hospitalarias, abarcando dende a produción de materia prima ata o desenvolvemento dos produtos que serán validados mediante a realizacción de estudios clínicos. Para iso, estableceuse un consorcio liderado por Freshcut, no que participan Ecocelta Galicia e o grupo hospitalario POVISA. Todos eles contan coa colaboración dos centros de investigación ANFACO-CECOPESCA, coordinador científico-técnico do proxecto, e INGACAL así como coa colaboración das empresas HORSAL e SIGMABIOTECH. Freshcut é unha compañía pertencente ao Grupo Frutas Nieves, que comercializa os seus produtos a través da marca rexistrada Galifresh e terá como obxectivo no proxecto o deseño e a elaboración de produtos de V gama a partir de verduras e hortalizas frescas da horta galega. Ecocelta Galicia, empresa creada para dar unha solución sostible a xestión ambiental dos residuos orgánicos, centrarase na valorización dos subprodutos xerados durante o proceso de elaboración dos produtos funcionais. Por último, o Hospital POVISA será o encargado de levar a cabo os ensaios clínicos para determinar a funcionalidade dos produtos elaborados o longo do proxecto e así establecer a interrelación entre nutrición e saúde, aportando en todas as fases o coñecemento do modelo de vida saudable. O Proxecto AHGAVES realizarase entre os anos 2018 e 2021, está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación a través do Programa CONECTA PEME, apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional “ Unha maneira de facer Europa”, dentro do obxectivo temático 1, promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade.

  Principales avances do proxecto

  Anualidade 2019. Os membros do consorcio remataron de definir as especificacións dos produtos e as necesidades dos procesos que deben desenvolver para lograr una xestión integral da cadea de produción. Ademais, iniciáronse as probas para obter fertilizantes innovadores a partir de subprodutos vexetais da elaboración de cremas. Por outra banda, desenvolvéronse formulacións de cremas funcionais que serán sometidas ás primeiras probas organolépticas do estudo de intervención clínica en anciáns.

  Anualidade 2020. Os membros do consorcio continuaron a desenvolver diferentes formulacións de cremas vexetais funcionais dirixidas a anciáns para seleccionar as idóneas para o desenvolvemento do estudo de intervención clínica. As propiedades saudables destas cremas tamén se estudaron no laboratorio a través de bioensaios bioquímicos, estudos nutricionais e funcionáis en liñas celulares. Cos subprodutos obtidos da elaboración das cremas continuáronse a desenvolver fertilizantes e estudouse a obtención de biogás e compostos bioestimulantes, entre outras aplicaicóns.

  Anualidade 2021. Os membros do consorcio finalizaron o estudio clínico que se realizou coas cremas vexetais desenvolvidas no ámbito do proxecto seleccionadas para este fin. O estudio clíncio completouse coa realización de estudios de bioaccesibilidade e biodixestibilidade in vitro para avaliar a interacción dos minerais presentes nas cremas con medicamentos que son consumidos por este sector da poboación de xeito fecuente.

  Conclusións finais:

  • Identificáronse as necesidades nutricionais das persoas maiores principalmente en relación coa achega de diferentes tipos de fibra e minerais de interese para este sector da poboación que tería o consumo habitual de vexetais.
  • Seleccionáronse as especies vexetais para realizar as probas de cultivo e estudar os cambios nas súas características nutricionais e funcionais segundo a variedade cultivada e as condicións de cultivo empregadas.
  • Formuláronse e desenvolvéronse diferentes receitas de cremas vexetais que se caracterizaron organoléptica nutricional e funcionalmente e que incluían diferentes variedades vexetais propias do agro galego e outros ingredientes que complementaban as propiedades nutricionais e funcionais do produto final.
  • Propúxose unha estratexia para o manexo de subprodutos vexetais e identificáronse as melloras potenciais no proceso de produción de cremas vexetais, estudando o ciclo de vida realizado nun dos prototipos finais.
  • Desenvolveuse un estudo de intervención clínica en persoas maiores institucionalizadas en residencias para avaliar o efecto do consumo das cremas vexetais desenvolvidas no seu benestar.
  • Os resultados do estudo clínico demostraron que as cremas vexetais desenvolvidas no ámbito do proxecto AHGAVES melloraron o ritmo intestinal, aliviaron a periodicidade, consistencia e aspecto das feces e favoreceron a diminución da polifarmacia ao retirarse os laxantes.